Moravští Chorvati

breclav-moravsti-chorvati-televize-dokument-01_denik-630-16x9

 

Naši předkové Moravští Chorvati nebo moravští Charváti jsou skupina Chorvatů, kteří v 16. století prchali před Turky do severnějších částí Habsburské monarchie. Několik desítek rodin přišlo na pozvání Lichtenštejnů až na jižní Moravu. Moravští Chorvati představovali nejsevernější výspu chorvatského osídlení ve střední Evropě.

Chorvati se usadili v několika desítkách vesnic zejména na Mikulovsku a Břeclavsku. Tři osady na Mikulovsku (Frélichov, nyní JevišovkaNový Přerov a Dobré Pole) zůstaly chorvatské až do roku 1948, kdy byli z jižní Moravy násilně vystěhováni.

 

Příchod Chorvatů na Moravu

16. století byly podmínky pro život na Balkáně velice těžké. Uherský stát procházel feudální krizí a nebyl schopen zajišťovat základní potřeby svých obyvatel. Roku 1526 byl navíc v bitvě u Moháče poražen Ludvík Jagellonský a tato porážka znamenala začátek pronikání Osmanské říše do Evropy.

Z obavy před postupující tureckou armádou se statisíce obyvatel z chorvatského území vydaly do severnějších částí habsburské monarchie, kde doufaly v klidnější život. Náročná cesta do neznáma vedla podél tzv. jantarové stezky.

Mnozí Chorvaté se usadili na území Rakouska (Burgenland), Maďarska a Slovenska. Několik stovek rodin dorazilo na pozvání Lichtenštejnů až na jižní Moravu. Ta byla tehdy vylidněná a zpustošená. Nově příchozí, zkušení a pracovití zemědělci, ji měli hospodářsky pozvednout.

První Chorvati dorazili na Moravu ve 30. letech 16. století. Další přicházeli postupně v průběhu následujících sedmdesáti let. Usadili se v několika desítkách vesnic, z nichž největší byly Frélichov (nyní Jevišovka), Nový Přerov a Dobré Pole na Mikulovsku a Charvátská Nová VesPoštorná a Hlohovec na Břeclavsku.

 

Současnost

V současnosti je na území Česka podle sčítání lidu v roce 2001 přihlášeno 1 585 osob chorvatské národnosti. Aktivity této menšiny zajišťuje Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR. Každoročně pořádá na počátku září v Jevišovce tradiční chorvatské hody, tzv. kiritof (Chorvatský kulturní den). Toto sdružení připravuje v obci Jevišovka stálou muzejní expozici o historii a životě Chorvatů na jižní Moravě.

O zachování folklorního odkazu moravských Chorvatů pečuje Národopisný spolek Pálava z Mikulova. Jednou z obcí, kde najdete početnou komunitu moravských Chorvatů, je právě Charvátská Nová Ves, kde se nachází naše vinařství. I my se hrdě hlásíme k našim předkům, tedy moravským Chorvatům a Francouzům usazeným na jižní Moravě.

 

Zdroj a bližší informace o moravských Chorvatech:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Morav%C5%A1t%C3%AD_Chorvati